foto_naar-belgie
 

DUO/IB-Groep

Als je klaar bent met je studie moet je dit ook aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)/IB-Groep doorgeven. Zij zetten dan je recht op studiefinanciering stop vanaf de maand nadat je uitgeschreven wordt bij de onderwijsinstelling.

Studiefinanciering stopzetten

Je moet je studiefinanciering stopzetten via Mijn IB-Groep of met een formulier Wijzigingen Student. Hierbij moet je de datum opgeven wanneer de universiteit je uitschrijft, in Gent is dat meestal rond 25 september.

Studentenreisproduct stopzetten

Als je een OV-studentenkaart gebruikt, moet je deze apart stopzetten en wel ten laatste de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Je moet online via Mijn IB-Groep je studentenreisproduct stopzetten én dit bevestigen door je abonnement te deactiveren bij een ophaalautomaat. Je kaart kan je dan nog wel gebruiken om andere OV-abonnementen op te laden.

Buitenlands diploma

Binnen drie maanden na afloop van de diplomatermijn (10 jaar na het starten van je studiefinanciering) moet je een kopie van je diploma én cijferlijst opsturen naar de DUO. Deze moeten gewaarmerkt (ondertekend en afgestempeld) worden door een daartoe bevoegd persoon van de onderwijsinstelling. Dit moet gebeuren bij de Centrale Studentenadministratie.

Dit moet je dan, samen met een begeleidend schrijven waarin je verzoekt tot omzetting van de prestatiebeurs in een gift, opsturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Verzoek omzetting prestatiebeurs
Postbus 50021
Kempkensberg 12, verdieping 17
9702 BA Groningen

Het waarmerken kan je ook laten doen bij een van de servicekantoren van DUO. Zij kunnen het een en ander ook direct voor je opsturen. Neem ook je identiteitsbewijs mee!

Aan het begin van het daaropvolgende kalenderjaar krijg je bericht van de DUO dat je voorlopige lening is omgezet in een gift.

19 september 2011