foto_index
 

Disclaimer

Alle content is door Charlotte gemaakt, tenzij anders vermeld. Op alles berust een copyright.

Student Onbekend.nl doet haar uiterste best om de aangeboden informatie actueel te houden. De inhoud kan dan ook elk moment zonder verdere bekendmaking veranderen. Student Onbekend.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, of deze nou juist was of niet.

Student Onbekend.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw machine veroorzaakt door het bekijken van deze site of sites waarnaar is gelinkt. Student Onbekend.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waar deze site naar verwijst of waarvandaan verwezen wordt door middel van een hyperlink of enige andere manier.

Student Onbekend.nl garandeert niet dat gestuurde e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

28 juni 2010