foto_naar-belgie
 

Cursussen & studiepunten

Hier vind je een overzicht van de vakken uit de bachelorjaren alsook van de eerste master. We hebben ze zo gesorteerd dat je makkelijk de curricula kan vergelijken tussen Antwerpen en Gent.

Voor de vakken van het 5e en 6e jaar verwijzen we je naar de studiegids, aangezien er veel verschillende richtingen zijn. Bovendien kan je een deel van je pakket zelf samenstellen.

Eerste bachelor

Antwerpen Gent
Biologie (6)
Algemene chemie (4)
Organische chemie (5)
Natuurkunde (4)
Biomedische statistiek (3)
Algemene cel- en weefselleer vd huisdieren (8)
Embryologie van de huisdieren (5)
Algemene en klinische anatomie van de huisdieren I (5)
Biochemie van de huisdieren I (5)
Veterinaire fysiologie A (5)
Orgaananatomie van de huisdieren (5)
Etnografie en beoordelingsleer van de huisdieren (5)
Dierkunde (5)
Plantkunde (3)
Algemene chemie (4)
Organische chemie (4)
Fysica (4)
Biomedische statistiek en informatieverwerving (4)
Celbiologie en algemene weefselleer (8)
Embryologie (5)
Algemene anatomie (8)
Biochemie I (3)
Orgaanfysiologie I (3)
Analytische chemie (4)
Etnografie-beoordelingsleer (5)

Top

Tweede bachelor

Antwerpen Gent
Klinische anatomie van de huisdieren II (5)
Klinische anatomie van de huisdieren III (5)
Bijzondere weefselleer van de huisdieren II (6)
Biochemie van de huisdieren II (4)
Veterinaire fysiologie B (7)
Veterinaire fysiologie C (8)
Biochemie van de huisdieren III (4)
Neuroanatomie (3)
Algemene genetica (4)
Genetica van de huisdieren (4)
Voedsel en milieuchemie (4)
Analytische chemie (4)
Omgaan met dieren: initiatie en bedrijfsbezoeken (bij 3e Ba)
Topografische en klinische anatomie I (6)
Topografische en klinische anatomie II (5)
Bijzondere weefselleer (8)
Biochemie II (6)
Orgaanfysiologie II (8)
Orgaanfysiologie III (8)
Biochemie III (4)

Moleculaire en algemene genetica (8)

Voedsel- en milieuchemie (4)

Economie van de dierlijke productie (3)

Top

Derde bachelor

Antwerpen Gent
Klinische topografische anatomie (3)
Radioprotectie en introductie medische beeldvorming (3)
Diervoeding (5)
Microbiologie en immunologie (11)
Parasitologie (5)
Pathofysiologie en pathologische biochemie (3)
Pathologische ontleedkunde (8)
Algemene farmacologie (3)
Dierhygiëne en huisvesting (3)
Veterinaire volksgezondheid (3)
Omgaan met dieren: ethologie, ethiek en dierenwelzijn (6)
Economie van vee-exploitatie en bedrijfsmanagement (4)
Levensbeschouwing (3)
Topografische en klinische anatomie III (7)
Medische beeldvorming (3)
Dierenvoeding (6)
Immunologie (4)
Bacteriologie en mycologie (4)
Virologie (4)
Parasitologie (4)
Pathofysiologie en klinische chemie (3)
Algemene pathologie (8)
Algemene farmacologie (3)
Hygiëne, huisvesting en praktijkmanagement (3)
Inleiding tot de veterinaire volksgezondheid (3)
Ethologie, ethiek en dierenwelzijn (8)

Top

Eerste master

Gent
Parasitaire ziekten en zoönosen, met kliniek (5)
Virale ziekten, prionziekten en zoönosen (5)
Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen (5)
Immunopathologie (3)
Bijzondere farmacologie (5)
Veterinaire volksgezondheid: keuring en controle (6)
Toxicologie (3)
Medische beeldvorming met kliniek (3)
Orgaanpathologie en teratologie met kliniek (5)
Propedeutica van de gezelschapsdieren, met kliniek (4)
Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek (4)
Algemene heelkunde en kliniek heelkunde van de grote huisdieren (7)
Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek (5)

Top

Studiegids UA PDF
Studiegids bacheloropleidingen UGent

4 januari 2011