foto_naar-belgie
 

DUO/IB-groep

“De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en – regelingen uit.”
“De IB-Groep beheert informatie, en financiert studies en opleidingen van mensen en instellingen, die werk maken van onderwijs.”

Studiefinanciering in het buitenland

Als je een volledige studie in het buitenland gaat volgen, moet je het aanvraagformulier Studiefinanciering buitenland hoger onderwijs gebruiken.
Studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Nederland moet je doen na inloggen op de website. Hiervoor heb je een DigID nodig, dat is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet je identiteit kan verifiëren.

Om studiefinanciering te krijgen gelden een aantal voorwaarden: je moet jonger zijn dan 30 jaar als je aan je opleiding begint, het moet gaan om een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit en je moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Meer informatie.
Voor een opleiding in het buitenland gelden nog extra voorwaarden: je moet minstens 3 jaar van de 6 jaar voorafgaand aan je studie legaal in Nederland hebben gewoond, de opleiding moet van voldoende kwaliteit zijn en je mag geen enkele vorm van toelage van de buitenlandse overheid ontvangen.

Voor de opleiding diergeneeskunde in Vlaanderen kan je studiefinanciering krijgen. Voor andere opleidingen en/of landen heeft het Nuffic PDF waarderingscriteria en erkenningen van de onderwijssystemen opgesteld.

Voor de duur van je studiefinanciering wordt uitgegaan van de vergelijkbare Nederlandse opleiding. Voor diergeneeskunde krijg je dus 6 jaar studiefinanciering. Daarnaast kan je nog 3 jaar lenen.

Als je in het buitenland studeert, krijg je automatisch een OV-vergoeding in plaats van een OV-studentenkaart bij je studiefinanciering. Deze bedraagt in 2009 € 80,25 per maand. Als je toch liever de OV-studentenkaart wilt, moet je het formulier OV-studentenkaart buitenland opsturen (ieder jaar opnieuw).

Top

Soorten studiefinanciering

“De studiefinanciering” van de IB-Groep bestaat uit 5 onderdelen: een basisbeurs, aanvullende beurs, OV-studentenkaart, lening en collegegeldkrediet. Actuele hoogte studiefinanciering.

De basisbeurs krijgt iedereen die recht heeft op studiefinanciering. De hoogte is afhankelijk van of je uit- of thuiswonend bent. Als je uitwonend bent in België krijg je ook gewoon de uitwonende beurs. De basisbeurs is onderdeel van de prestatiebeurs, wat betekent dat het geld dat je ontvangt in eerste instantie een lening is. Pas als je binnen 10 jaar je studie hebt afgerond, wordt het omgezet in een gift.

De aanvullende beurs krijg je enkel als het inkomen van je ouders aan bepaalde voorwaarden voldoet. De eerste 12 maanden van deze beurs zijn gelijk een gift; de rest is in principe een lening, maar die kan na afloop kwijtgescholden worden.

De overheid gaat ervan uit dat je zelf ook meebetaalt aan je opleiding. Als dit je om de een of andere reden niet lukt, kan je een lening van de IB-Groep nemen. Deze heeft als voordeel dat je pas hoeft af te betalen na het beëindigen van je studie, dat je daar 15 jaar over mag doen en dat je periodes wat minder kan betalen als het niet uitkomt.

Het collegegeldkrediet is een speciale lening om je collegegeld van te betalen. Je ontvangt het per maand met de rest van je studiefinanciering. Je moet het na je studie terugbetalen.

Top

Folders

Studeren in het buitenland hoger onderwijs 2008-2009 (216Kb PDF)
OV-studentenkaart 2009 (145Kb PDF)
Lenen (209Kb PDF)

Alle folders

Top

Formulieren

Studiefinanciering buitenland hoger onderwijs (619Kb PDF)
OV-studentenkaart buitenland (108Kb PDF)
Machtiging (315Kb PDF)
Wijziging doorgeven

Alle formulieren

Top

Contactgegevens

Website: www.ibgroep.nl
E-mail: mailformulieren
Telefoon: (050) 599 77 55, de IB-Groep Infolijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur
Post: kantoren
Servicekantoren: adressen
Hoofdkantoor: Kempkensberg 4 – 6, 9722 TB Groningen

Top

28 juni 2010