foto_studie
 

Inschrijven

Toelatingsvoorwaarden

Voor een bacheloropleiding aan een universiteit in België moet je over één van onderstaande documenten beschikken:

Alle bacheloropleidingen zijn Nederlandstalig en je moet kunnen aantonen dat je het Nederlands machtig bent, tenzij je een Belgisch diploma hebt of een bewijs dat je reeds één jaar van een Nederlandstalige opleiding met succes hebt gevolgd.

Vereist taalniveau B2: certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT), certificaat B2 van een universitair talencentrum, attest PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Nederlandse Taalunie’, succesvol toelatingsexamen (tand)arts, succesvol gelijkwaardigheidsexamen (tand)arts georganiseerd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Top

Documenten die je moet meenemen

Er wordt ter plaatse een digitale foto genomen voor je studentenkaart.

Antwerpen
Voor inschrijven aan de UA moet je ook de ingevulde toetredingsovereenkomst meenemen. Voor nieuwe inschrijvingen (dus als je aan je eerste jaar wilt beginnen) betekent dit dat je de voorinschrijving moet invullen.

Top

Studiegelden

Voor een volledig jaar bedraagt het studiegeld € 567,80. Als je een geïndividualiseerd traject volgt met een afwijkend aantal studiepunten, kan je met behulp van onderstaand schema je studiegeld berekenen.

Aantal studiepunten (sp) Studiegeld
tot en met 53 sp € 61,80 + € 8,40 per sp
van 54 tot en met 66 sp € 567,80
meer dan 66 sp € 567,80 + € 2,80 per sp boven 66

Top

Meer informatie van de Universiteit Antwerpen
Meer informatie van de UGent

28 juni 2010