foto_index
 

Geïndividualiseerd traject

Wat is een GT?

Een Geïndividualiseerd Traject – kortweg GT (Antwerpen) of GIT (Gent) – is wat een Individueel Aangepast Jaar (IAJ) was in het systeem met Kandidaturen en Licenties. Het is het tegenovergestelde van een Modeltraject.

Als je je inschrijft aan een universiteit voor een bepaalde studie, volg je het modeltraject. Dit is de indeling van de opleiding zoals deze door het bestuur is vastgesteld. Als je alle vakken in het jaar voldoende afrondt, ga je naar het tweede jaar zoals dit is voorgesteld door het bestuur. Dit is het modeltraject.

Top

Hoe kom ik in een GT?

Als je niet al je vakken op voldoende wijze afrondt en niet wordt gedelibereerd door de examencommissie (na de tweede zittijd), dan moet je deze vakken nog een keer volgen en hier examen in afleggen. Als het totaal aantal studiepunten van deze vakken lager is dan 60, dan kan je je pakket aanvullen met vakken van een volgend jaar tot een maximum van 66 punten. Je vakkenpakket wijkt dan af van wat standaard is voor je opleiding en je hebt dan een GT.

Er zijn echter wat voorwaarden aan verbonden. Als je minder dan 50% van je vakken hebt gehaald, krijg je een bericht toegezonden waarin staat dat je wordt geacht in je volgende jaar minstens 75% van je studiepunten te halen. Wanneer dat niet lukt, kan verdere inschrijving geweigerd worden. Het kan dan dus verstandig zijn niet teveel vakken erbij te nemen.

Bovendien zit je met de volgtijdelijkheid. Dat houdt in dat je bepaalde vakken niet mag volgen als je andere vakken nog niet hebt afgerond. Klinische anatomie III (neuroanatomie) mag je bijvoorbeeld niet volgen zonder dat je anatomie I (osteologie) en II (spieren, bloedvaten en zenuwen) hebt gedaan. Fysiologie B mag je niet volgen zonder fysiologie A, biochemie II niet zonder biochemie I, welke je niet mag volgen zonder organische chemie.

Verder houden de roostermakers geen rekening met mensen met een GT. Het kan dus best zijn dat je op hetzelfde moment organische chemie hebt uit de eerste bachelor en genetica uit de tweede bachelor. Het is dan je eigen verantwoordelijkheid om te kiezen van welk vak je het college volgt en welke je in je eigen tijd doet. Soms overlappen practica ook, maar dan mag je van groep wisselen. Practica zijn tenslotte verplicht, ook als je een GT doet! (Als je een vak voor de tweede keer volgt, krijg je misschien vrijstelling voor de practica. Overleg dit met je prof.)

Top

Hoe geraak ik uit een GT?

Dat is veel lastiger dan er in komen. Je bent pas uit een GT als je weer op het modeltraject zit. De beste kans bij diergeneeskunde heb je hiervoor op de overstap naar Gent. Het is namelijk het makkelijkste om eerst alles in Antwerpen af te ronden voor je naar Gent gaat, omdat je anders vaak heen en weer moet reizen. Bovendien mag je in Gent veel klinische vakken niet volgen als je de bachelor niet hebt afgemaakt.

Ook tussendoor kan je wel weer op het modeltraject geraken. Bijvoorbeeld als je in het eerste jaar maar 2 vakken had gehaald. Als je dan het volgende jaar een GT volgt, maar zonder extra vakken erbij uit de tweede en het dit keer wél haalt, dan kan je het jaar daarop weer het volledige tweede jaar volgen. Dan zit je weer op het modeltraject.

Top

Overgang Antwerpen-Gent en mijn GT

In Gent hanteren ze een apart rekensysteem om te bepalen hoeveel en welke vakken je mag opnemen in je GT. Dit is vooral van belang als je in Antwerpen nog vakken overhebt, maar al wel wat in Gent wilt volgen. Een korte handleiding voor de overgang 3e bachelor-1e master:

Tel de studiepunten op van de vakken die je afgelopen jaar hebt gehaald (vakken waarvoor je bent gedelibreerd tellen niet mee!), als je een GT hebt tellen zowel de vakken van het hogere als die van het lagere jaar. Dit noemen we [B]. Vermenigvuldig dat getal met 1,5, de uitkomst noemen we [C]. Tel vervolgens de studiepunten op van de vakken uit de derde die je nog niet hebt gehaald, dit noemen we [A]. [C]-[A]=[D]: het aantal studiepunten dat je mag opnemen uit de eerste master met een maximum van 60 studiepunten.

Naast deze rekensom dien je ook nog altijd rekening te houden met de volgtijdelijkheid. Een vijftal kliniekvakken mogen niet opgenomen worden in een GT 3e Ba-1e Ma, omdat je hiervoor over een bachelordiploma moet beschikken.

GIT aanvragen UGent
GIT regels UGent

Top

Ik moet een GT samenstellen, maar heb geen idee hoe

Gelukkig is er op de universiteit een dienst voor studieadvies en -begeleiding.

Dienst studieadvies en -begeleiding UA
Coördinaten studentenbegeleiders UA
Studie(traject)begeleiding UGent

Top

28 juni 2010