foto_naar-belgie
 

Deliberatieregeling

deliberatie
de·li·be·ra·tie
/delib«ra(t)si/, /delibera(t)si/
de (v.)
1. beraadslaging, overleg
2. (algemeen Belgisch-Nederlands) beraadslaging over examenuitslagen, vooral in het hoger onderwijs”

Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

Met iemand die “gedelibereerd is” wordt een student bedoeld die niet alle vakken heeft gehaald, maar wel geslaagd is verklaard.

De regels die gelden voor de deliberaties zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (kortweg OER). Hieronder volgt een samenvatting in begrijpelijke taal. Voor de volledige teksten verwijzen we je naar het OER van de UA, de bijzondere deliberatieregels van de UA en het OER van de UGent PDF.

Antwerpen

Vakken waarvoor geen creditbewijs werd behaald (dus minder dan 10/20), moeten herkanst worden tenzij de examencommissie anders beslist.

Aan het einde van je (bachelor)opleiding kan je toch geslaagd worden verklaard als je maximaal 10% van de studiepunten niet hebt gehaald met een maximum van 18 punten (dit geldt niet voor scripties en stages) óf slechts één vak niet hebt gehaald. Hier geldt wel steeds dat je minimaal 8/20 moet hebben behaald.

Voor vakken waar je meerdere keren examen in hebt gedaan, telt het beste resultaat.

Top

Gent

Je wordt enkel gedelibereerd voor een volledig deliberatiepakket. Als je dus vakken van de 2e bachelor hebt met wat extra vakken van de 3e bachelor, dan kan je niet gedelibereerd worden voor de vakken van de 3e en eventuele onvoldoendes in dat deel moet je dus herkansen.

In de eerste bachelor kan je nog geslaagd verklaard worden als je een maximaal tekort hebt van 1% op het gewogen totaal (o.b.v. het aantal studiepunten) én minimaal een 8/20 hebt voor alle vakken en voor maximaal 2 vakken minder dan 10/20 én minimaal 50% haalde. Dit kan enkel tot een tekort van 15 studiepunten. Als je volgens deze regels toch niet geslaagd zou zijn, kan de examencommissie je in uitzonderlijke omstandigheden alsnog geslaagd verklaren.

In de latere jaren wordt niet meer gedelibereerd, omdat je gewoon alle credits moet behalen (i.v.m. de internationale regelgeving).

Top

28 juni 2010